שטחים לבתי אוכל

שטחים לבתי אוכל

בכל מקרה בו הנך מבקש לפתוח עסק יש לבדוק באגף רישוי עסקים , ברשות המקומית, מהם התקנות המלאות הנוגעות לעסק המבוקש.
לחלק מהתקנות הוצאו פרסומים מיוחדים ע”י אגף רישוי עסקים כמו:
בתי אוכל, עסקים לייצור מזון, עסקים לטיפול בגוף האדם, שיווק מזון, שיווק בשר וכו’.
חברת אר וי אי תבדוק בשבילך האם העסק מתאים לדרישות משרד הבריאות
דרישות עיקריות לשטח בתי אוכל

השטחים שיפורטו להלן הינם המינימום הנדרש ומחושבים עד 30 מקומות ישיבה.
כמו כן יפורטו המותר והאסור להכין ולמכור בבתי אוכל לפי סוגו כפי שמפורט בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים בבתי אוכל)
גידול במקומות הישיבה יחייב הגדלת חדרי השרות.
כל בתי האוכל חייבים בשירותים בלעדיים לרבות מבוא.
מספר התאים הנדרש כפוף לסוג בית האוכל וגודלו.
בעסקים בהם יש צריכת משקאות משכרים במקום יידרשו שירותים בלעדיים בתוך העסק!
בכל בתי האוכל יידרשו סידורים מתאימים למניעת מטרדי ריחות ורעש.

להלן פרוט השטחים:

מזנון

שטח המטבח לא פחות מ 8 מ”ר + מחסן 4 מ”ר.
שטח אולם האורחים 23 מ”ר.
סה”כ 35 מ”ר (בצפון המיוחד לא פחות מ-40 מ”ר).
1) מותר להכין ולמכור לצריכה במקום – משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או מרקים מוכנים וכן חביתות.
2) מותר למכור לצריכה במקום – עוגות, ממתקים, גלידה משקאות קלים וסלטים.
3) אסור להכין – תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות.

בית קפה

שטח המטבח לא פחות מ 10 מ”ר + מחסן 6 מ”ר.
שטח אולם האורחים 29 מ”ר.
סה”כ 45 מ”ר (בצפון המיוחד לא פחות מ-70 מ”ר).
1) מותר להכין ולמכור – משקאות חמים, כרכים מכל סוג שהוא, חביתות או סלטים ותבשילים, שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום.
2) מותר למכור – עוגות, ממתקים, גלידה או משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו ממקור בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים.
3) אסור להכין – להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, דגים לסוגיהם, לרבות בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות.

מסעדה

שטח המטבח לא פחות מ 12 מ”ר + מחסן 8 מ”ר.
שטח אולם האורחים 35 מ”ר.
סה”כ 55 מ”ר (בצפון המיוחד לא פחות מ-90 מ”ר).
1) מותר להכין ולמכור – ארוחות מבושלות לרבות כאלו המכילות מזון מן החי.

מזנון להכנת פיצות/ בורקס

שטח המטבח לא פחות מ 10 מ”ר + מחסן 6 מ”ר.
שטח אולם האורחים 23 מ”ר.
סה”כ 39 מ”ר.
1) יודגש שבמזנון לא יותרו משלוחים בהיקף גדול, אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד בתנאי הרישיון והעסק אינו סמוך למגורים.

פלאפל

שטח המטבח לא פחות מ 10 מ”ר + מחסן 6 מ”ר.
שטח אולם האורחים 15 מ”ר.
סה”כ 31 מ”ר.
1) מעל למתקן הטיגון יידרש מנדף לקליטת ריחות.

מאכלים ומשקאות להגשה מחוץ לבית העסק למכירה קמעונית לבודדים

שטח המטבח לא פחות מ 12 מ”ר + מחסן 8 מ”ר.
אולם כניסה 18 מ”ר.
סה”כ-38 מ”ר מינימום.

קייטרינג

הסעדה מוגדרת כמפעל מזון לכל דבר, בכל כמות מנות וחייב אישור שרות המזון ורישיון יצרן מזון. גודל השטחים יקבעו ע”י משרד הבריאות לפי העניין.

אולם שמחות

יוגדר כל מקום המשמש להכנת והגשת כיבוד וארוחות באירועים.
להופעת אומנים וכן להגשת משקאות משכרים נדרש רישיון נוסף.
העסק חייב לעמוד בתנאי המשטרה וכיבוי אש להבטחת ביטחון האורחים, בנוסף לתנאי משרד הבריאות.
שטח החדרים יהיה עפ”י חלוקת האחוזים הבאה:
מטבח – 20%, מחסן – 12%, חדר אוכל וחדרי שרות יחד – 68%.
במידה ויש בעסק מעל 10 עובדים יידרש חדר הלבשה.

תוספת מקומות ישיבה (מעל 30 איש)
כל תוספת מקומות ישיבה באולם או בחוץ מחייבת תוספת שטח למטבח, למחסן ולשירותים עפ”י הנחיות אגף רישוי עסקים.
שירותים:
בכל עסק יהיו חדרי שירות הכוללים תאי בית שימוש, משתנות וכיורים במספר הנקוב להלן:
עד 16 אורחים – אסלה אחת וכיור אחד משותפים לנשים וגברים (כולל מסעדות ובתי קפה).
מעל 16 אורחים – יש להוסיף תאי בית שימוש, משתנות וכיורים במספר הנקוב להלן:

בסמוך לחדרי השירותים יש להתקין חדר הלבשה לעובדים עם מקום מתאים לאחסנת בגדיהם.
השירותים יהיו צמודים לעסק ומחוברים אליו באמצעות מבוא מאוורר.
בעסקים מסוג מזנון, פיצרייה, פלאפל ובורקס יכולים השירותים להיות מחוץ לכתליי העסק, במרחק
שלא יעלה על 25 מטרים ממנו ובתנאי שיהיו לשימוש בלעדי של עובדי המזנון ואורחיו והכניסה לא
מהחצר או חדר המדרגות של הבניין.
בעסקים בהם יש צריכת משקאות משכרים במקום, יידרשו שירותים בלעדיים בתוך העסק!
במקרה שהכיור לשטיפת ידיים נמצא בתוך תא בית השימוש או שבית השימוש נמצא לכתליי העסק,
יימצא כיור לרחצת ידיים גם בחדר האוכל.

נגישות