תהליך רשיון עסק

תהליך רשיון עסק

תהליך קבלת רישיון עסק הינו תהליך מורכב הכולל אינטרקציה עם גופים רבים משטרה , כיבוי אש , איכות הסביבה ,
משרד הבריאות ועוד.

הוצאת רישיון עסק מלווה בהליך בירקורטי ארוך ומסורבל שדורש ידע ובקיעות בכל שלבי התהליך משלב בחירת
הנכס המתאים עבור סוג העסק ממשיך בתכנון נכון של העסק על פי חוק רישוי עסקים ועד למסירת רישיון העסק
בידי הלקוח.

הגדרה ותכנון נכון של בית העסק על פי דרישות הרשות המקומית תמנע את ביצוע השלבים מחדש , תכנון חוזר
של בית העסק , ואף תקצר את התהליך לקבל הרישיון במהירות המרבית.
חשוב לבצע בדיקות ראשוניות לפני קבלת החלטה וחתימה על חוזה שכירות של הנכס עם בעל מקצוע המתמחה
ברישוי עסקים על מנת למנוע הפסד כספי בגין חוסר תאימות של הנכס לסוג העסק.

דוגמא: בעל עסק שחתם חוזה שכירות על נכס שגודלו 30מ”ר על מנת לפתוח מסעדה במרכז תל אביב לא יוכל
לקבל רישיון עסק מהרשויות מיכוון שגודל הנכס קטן מידי ואינו טועם לחוק רישוי העסק.

שטחים לבתי אוכל ע”פ חוק רישוי

אפרט והסביר חלק מהבדיקות:

שטח העסק – שטח העסק תואם לתקנון
היתר בניה – יש לבדוק שקיים הייתר למבינה ע”פ דיני התכנון והבנייה.
בדיקת תב”ע – יש לבדוק עם המבנה תואם את הייעוד לתב”ע

שלבים בקבלת הרישיון:

בקשת מידע מוקדם (אישורים לקבלת הרישיון,בדיקת הנכס).
תכנון העסק ע”פ חוק רישוי עסקים.
הכנת תוכנית אדריכלית והגשתה בערייה ע”י האדריכל
הגשת בקשה בערייה ע”י בעל העסק עם כל המסמכים הדרושים.
קליטת הבקשה במערכת ותחילת הבדיקות בעסק ע”י הגופים השונים.
ריכוז כל האישורים ומסריתם.
קבלת הרישיון.

תרשים זרימה של השלבים בקבלת הרישיון:

חברתנו מתמחה בהוצאת רישיונות לעסקים משלבי התכנון ועד לקבלת הרישיון , כמו כן הנו מספקים את כל השירתיים הנלווים לכך.
לקבלת ייעוץ טלפוני ראשוני השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם.

נגישות