תעריפים ואגרות לרישוי עסק

תעריפים ואגרות לרישוי עסק

תעריפים ואגרות לרישיון עסק בעיריית תל אביב בלבד, התעריפים אינם אחידים ויתכנו שינויים בין הרשויות בארץ.

נגישות