הובלת מזון למוסדות חינוך

הובלת מזון למוסדות חינוך

א. הגדרות הזנה: ייצור המזון, הכנתו, אריזתו, הובלתו, אספקתו, מכירתו, אחזקתו וחלוקתו. ספק מזון: מכין המזון או רוכש המזון המעביר אותו לצרכן. המנהל: המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין ההנחיות. ב. רישוי 1. דרושים רישיונות לכל שלב משלבי ההזנה על פי החוק....
למידע נוסף...
נגישות