טיפים חשובים לפתיחת עסק

טיפים חשובים לפתיחת עסק

הוצאת רישיון עסק הוא תהליך מורכב, יקר, דורש זמן, אך אפשרי!
רישוי עסק מוצלח שמגיע לקו הגמר דורש:
קבלת מידע מוקדם אמין.
תכנון מדויק.
הערכות פיננסית נכונה.
ביצוע מדויק בפיקוח בעל מקצוע.
דבקות במטרה.
וגם… קצת מזל!
מידע מוקדם – מה עליי לדעת לפני הכול?
האם יש באזור בו מצוי העסק מגבלת תכנון עירונית להקמת בית האוכל המבוקש?
האם גודלו של הנכס ומבנהו הפנימי מתאימים להקמת בית האוכל המבוקש?
האם ניתן לתת במבנה פתרון למערכות טיהור האוויר, ארובה, מיקום מערכת מנדפים ומטהרי אוויר?
האם יש באזור מגבלות שעות פעילות המתנגשות בקונספט של תפעול העסק (פאב לילי או בית קפה שכונתי?)
האם בעיר יש מפת אזורי בילוי לילי?
האם לעסק היסטוריה של מאבק עם השכנים?
האם העסק נקי מתביעות משפטיות בתחום רישוי עסקים או עבירות בנייה. ואם יש, מה המשמעות לגבי העסק המתוכנן?
מומלץ לא לעשות כל פעילות שיש לה השלכות כלכליות, בטרם קבלת מידע מוקדם וברור האם ניתן לקבל רישיון לעסק בכתובת המבוקשת!
תכנון העסק
עסק אינו רק תכנון חדשני מיוחד, הוא גם תכנון מקצועי העונה לדרישות הרשויות והתקנות.
אנו נתכנן את העסק לפי תקנות משרד הבריאות (גודל, חלוקה פנימית, חלוקה פונקציונלית, שירותים וכו’)
אנו נקפיד כי תכנון העסק תואם דרישות כיבוי אש והמשטרה )יציאות חירום, תאורה, דרישות אבטחה וכו’)
לפני תחילת ביצוע רצוי לקבל אישור מוקדם ממשרד הבריאות.
אנו נתכנן  בתוך העסק מקום לכל הפונקציות הנדרשות.
יש לתכנן מקום לארובה, מנדפים, מערכת מטהרי אוויר פיזי פחם, וממיר קטליטי וזאת בהתייעצות מוקדמת
עם אנשי איכות הסביבה.
יש לתכנן מקום לציוד עזר נלווה – מכלי פינוי אשפה, מפריד שומן, בלוני גז, מדחס לאריזות ריקות ועוד.
עלויות רישוי (ישירות ועקיפות)
רישוי העסק, לרבות התאמתו לתקנות, עולה כסף רב ומחייב היערכות לכך ותכנון יתרה כספית מעבר לעלויות הקמת העסק.
אגרת הבקשה לרישיון לבית אוכל כ-520 ₪ בלבד ל-2 פריטי רישוי) מהווה את ההוצאה הנמוכה ביותר הכרוכה בתהליך רישוי העסק). להוצאה זו נלוות הוצאות בגין הכנת תכנית העסק (ע“י בעל מקצוע מוסמך)כמתחייב מהתקנות להתאמת העסק לתקנות וביצוע דרישות גורמי הרישוי השונים.
אם בית האוכל מתוכנן להבנות בנכס החייב הליך שימוש חורג, יש לדעת כי הוצאת היתר ל”שימוש חורג” עולה ממון רב וכרוכה בהליך בירוקראטי ממושך ומורכב הכולל:
הגשת תכניות ובקשה לשימוש חורג ע”י חברינו.
פרסומים בעיתונים ומשלוח הודעות למתנגדים.
תשלום אגרת היתר, תשלום היטל השבחה.
פתרון למקומות חנייה או תשלום כופר חנייה במקום חניה פיזית.
מערכת טיהור אוויר וארובות עולה כסף רב.
הוצאת היתר בניה לארובה, אם יש צורך, עולה כסף רב.
שיפור תנאי התברואה וביצוע דרישות הרשויות ומשרד הבריאות עולה כסף.
דרישות כיבוי אש והמשטרה עולות כסף.
הצבת שולחנות על המדרכה והקמת פרגוד חורף כולל הבניה שלו עולות כסף רב.
בניית העסק
יש לבצע את הבניה בליווי צמוד שלנו, מתכנני העסק שלך.
יש לבנות את העסק בדיוק על פי התכנית שאושרה.
חל איסור חמור להוסיף בנייה מחוץ לקו הבניין החוקי או לפגוע ביציבות הבנייה ע”י פגיעה באלמנטים קונסטרוקטיביים.
השלמת הליכי הרישוי
תן לנו לנהל את תהליך הרישוי של העסק שלך!
תן לנו ללחוץ על הרשויות, לבקר ולתת אישורים!
הקפידו לבצע מידית דרישות הביקורות ולדווח לנו חזרה על ביצוע הדרישות.
אנו נשמור על ערנות וקשר מתמיד עם כל גורמי הרישוי!

כמה טיפים…
חז”ל אמרו: “טוב שכן טוב מאח רחוק”.
יש להתחשב בשכנים ולחפש שכנות טובה.
שכנים מוטרדים ימררו חיי העסק ויביאו לקריסתו.
שימוש במדרכה העירונית ובינוי של במות וגדרות טעון היתר מאת העירייה.
גרימת מטרדי ריח תמנע השלמת הרישוי.
החצר האחורית, ע”פ חוק, אינה שלך אלא רכוש משותף – אל תעשה בה שימוש ללא רשות השכנים.
מוסיקה רועשת שתפגע בשכנים תביא עליך את פקחי העירייה מדי ערב – היא תפגע ברישוי.

נגישות